360 Land được hình thành và phát triển từ tâm huyết của những người sáng lập mong muốn kết nối cộng đồng môi giới nhằm chung tay tạo dựng một môi trường kinh doanh, đầu tư bất động sản vững mạnh. 360 Land luôn luôn trau dồi kinh nghiệm và cố gắng phát huy những thế mạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của quý vị khách hàng.

Chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. “Kiến tạo giá trị” là phương châm làm việc của chúng tôi. Giúp khách hàng luôn luôn happy trong mỗi giao dịch tại 360 Land, đó là sứ mệnh của chúng tôi!

Ý NGHĨA LOGO

Chúng tôi luôn khát khao theo đuổi đam mê. “Kiến tạo giá trị” là phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là giúp khách hàng luôn luôn happy trong mỗi giao dịch tại 360 Land!

SLOGAN

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

Chúng tôi luôn khát khao theo đuổi đam mê. “Kiến tạo giá trị” là phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là giúp khách hàng luôn luôn happy trong mỗi giao dịch tại 360 Land!

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH 

360LAND đang từng bước thực hiện mục tiêu
trở thành một trong những công ty BĐS Việt
Nam được tôn trọng hàng đầu trong nước.
Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và
các đối tác kinh doanh chính là nhân tố 
quan trọng góp phần vào sự thành 
công của 360LAND.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự Tin Cậy
Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối
quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng,
đối tác. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu
của 360LAND.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 Mục tiêu trở thành một trong những công ty kinh
doanh bất động sản hàng đầu của Việt Nam.